Om

Anläggningssamfälligheten Pärlröksgången ("Garagesamfälligheten")


Anläggningssamfälligheten Pärlröksgången (PRG) består av de boende på PRG som har sina garage på K och M. Varje fastighet disponerar ett garage. Du har själv ansvar för garaget, men äger det inte. Fel på garageportar anmäls till styrelsens garageansvariga som ser till att felet åtgärdas så snart det är möjligt. Länk till Felanmälan finns här på hemsidan, där också telefonnummer och mailadresser till styrelsen finns. Titta gärna i vår Gör det själv-sektion för tips om hur du bäst underhåller din garageport och trix om det strular!


På Pärlröksgången finns två moped- och cykelförråd. Cyklar och mopeder som förvaras där ska vara märkta. Nyckel fås av nyckelansvarig för garageplan K eller M mot en avgift på 100 kronor.


Årsmötet 2017 antog regler för vad som får förvaras i garagen samt hur dessa får nyttjas, se information på anslagstavlorna vid parkeringsplanerna och under Gör det själv-sektionen.


Huvuduppgift för styrelsen är att förvalta förråd, garage och garageplaner. Styrelsen har också ansvar för kontakten med parkeringsbolaget. Styrelsen för PRG som väljs vid årsmötet sammanträder cirka 10 gånger per år. Styrelsen väljs på två år. De olika poster som finns är ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och tre suppleanter. Det finns även revisorer och en valberedning. Information om styrelsens sammansättning och valberedningen finns på denna hemsida under fliken "Kontakt".


Som boende på Pärlröksgången blir du automatiskt medlem i tre samfälligheter; ASK, garagesamfälligheten och Antennsamfälligheten. Alla tre fakturerar en årsavgift som aviseras via faktura i april/maj varje år. Garagesamfälligheten genomförde under 2016 ett byte av garagetaken.


Garagesamfälligheten har inte med gångvägar, snöröjning, torg, bilkörning eller parkering i området att göra. Frågor som rör dessa ämnen hänvisas till ASK


Parkeringsinformation


Vi anlitar P-service för att slippa bilvrak och hålla god ordning på parkeringen. Här kommer lite info om p-regler som är bra att känna till för att slippa tråkigheter:


Du måste se till att hela parkeringstillståndet är synligt genom rutan.


Även på vintern måste du parkera inom markerade linjer, annars kan du få böter. Skälet är att om din bil sticker ut för långt är den i vägen för grannarna när de ska köra ur sitt garage.


Du får stå fyra timmar med p-skiva. Generella regler säger att du ska ställa in skivan på ankomsttiden - eller på kl. 9:00 om du kommer tidigare på dagen (det är viktigt för att slippa böter!).


Du får parkera släp på parkeringen så länge det är hopkopplat med bil med giltigt p-tillstånd/skiva och inom rutorna (ekipaget får ta två rutor i längd).


Facebook


Styrelsen har ordnat ett sluten Facebookgrupp för oss som bor på Pärlröksgången och tillhör vår garagesamfällighet. Sök upp Pärlröksgångens Garagesamfällighet och klicka på "gå med i grupp". Syftet är att få en kanal för snabb information och möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Viktig information kommer även som tidigare i brevlådan, på anslagstavlorna och på hemsidan – men Facebook brukar vara snabbast!